ตรวจสอบเว็บไซต์
หมายเหตุ: เว็บไซต์ zateer.com กับ เว็บไซต์ zateers.com เป็นเจ้าของเดียวกัน

คลิกที่เว็บไซต์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อตรวจสอบ

หรือ


(
รอ เพื่อทำการดาวโหลดข้อมูลจาก
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)
คลิกที่โลโก้
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อตรวจสอบ การจดทะเบียนเว็บไซต์

download app DBD e-service สำหรับ apps iOS และ apps Android กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 

Android : 
https://play.google.com/store/apps/details?id=th.go.dbd.e_service&hl=en

iOShttps://itunes.apple.com/th/app/dbd-e-service/id789613827?l=th&mt=8


http://www.dbd.go.th/ewt_news.php?nid=7069