www.zateer.com เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
 e-Commerce RegistrationNumber 3770400087969 
 
ชื่อผู้ประกอบการ (Owner name)  นาย สถาพร ไชยสิทธิ์ (Mr. Staporn chayasit)

 ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ ซาเธียร์ (Company Name) ZATEER    
 โทรศัพท์ (
Telephone) 08 -1252 1672, 08-5811 1672
      
หัวเชื้อน้ำหอม
เสร็จรับเงิน (ไม่ใช่ใบกำกับภาษี)
                                          
    เมื่อ เวลา       ตามใบสั่งซื้อ เลขที่  
 

สั่งซื้อสินค้า โดย

เบอร์โทรติดต่อ

ที่อยู่

 

รหัสไปรษณีย์

หัวข้อ

ในที่นี่ การคำนวณอยู่ที่ อัตตราส่วนผสม 1:3 (สูตร A)

 

จำนวนที่สั่งซื้อ

ราคา/หน่วย
บาท

 

จำนวนเงิน

หัวเชื้อน้ำหอม อุปกรณ์ และ ตัวทำละลาย  

1

ชุด

เป็นจำนวนเงิน 2627

ประกอบดัวย อุปกรณ์ และ ตัวทำละลาย

syringแก้ว 20 cc

1

130

เป็นจำนวนเงิน 130

เข็ม สแตนเลส ยาว11 ..

1

200

เป็นจำนวนเงิน 200

กระบอกตวงพลาสติก 250 mle

1

450

เป็นจำนวนเงิน 450

แอลกอฮอล์ แต่งกลิ่น บรรจุ 1020 cc

1

248

เป็นจำนวนเงิน 248

แอลกอฮอล์ ล้าง

1

50

เป็นจำนวนเงิน 50

ขวดบรรจุน้ำหอมโชว์

7

9

เป็นจำนวนเงิน 63

รวม จำนวนเงิน 1141 บาท

 หัวเชื้อน้ำหอม 7 ออนซ์  ขนาดบรรจุ 30 mle

 

จำนวนที่สั่งซื้อ

ราคา/หน่วย
บาท

 

จำนวนเงิน

 chamoma (โพลเอล)  

1

120

เป็นจำนวนเงิน 120

(moschi noo มัชชิโนน)

1 120 เป็นจำนวนเงิน 120

 bur london (burber london บูนลอนดอน)

1 120 เป็นจำนวนเงิน 120

(GUC RUS W.กุดชี่ราส)

1 120 เป็นจำนวนเงิน 120

Ammi (Pola spots M)

1 120 เป็นจำนวนเงิน 120

fanta (BRIT

1

120

เป็นจำนวนเงิน 120

 Escada (Escada)

1

120

เป็นจำนวนเงิน 120

รวม จำนวนเงิน 840 บาท
(ได้น้ำหอมทั้งหมด 7 กลิ่น) อัตตราส่วนผสม 1:3 (สูตร A)
ด้น้ำหอมทั้งหมด 840 cc

ขวดสำหรับบรรจุ น้ำหอม จำหน่าย

 

 

จำนวนที่สั่งซื้อ
ราคา/โหล

ราคา/โหล
บาท

 

จำนวนเงิน

B2 สเปรย์เพ้นท์ลาย ขนาดบรรจุ 5.5 cc
1 กล่องมี 20 ขวด
1 กล่อง

150/กล่อง

เป็นจำนวนเงิน 150
B11 สเปรย์ ปากกาขุ่น
ขนาดบรรจุ
10 cc
2

80

เป็นจำนวนเงิน 160
B4 สเปรย์แก้วใสฝาสี
ขนาดบรรจุ 10 cc
1

50

เป็นจำนวนเงิน 50
B5 สเปรย์แก้วใสฝาสี
ขนาดบรรจุ 15 cc
1

50

เป็นจำนวนเงิน 50
B6 สเปรย์แก้วใสฝาสี
ขนาดบรรจุ 17/20
cc
2

60

เป็นจำนวนเงิน 120
B3 สเปรย์ เพ้นท์ลาย
ขนาดบรรจุ 10 cc

ราคาต่อโหล
1 โหล 12 ขวด
1

120

เป็นจำนวนเงิน 120

รวม จำนวนเงิน 650 บาท
( 104 ขวด )

ชำระเงินโดย

 หัวเชื้อน้ำหอม อุปกรณ์ และ ตัวทำละลาย ขวดน้ำหอม ที่สั่งซื้อทั้งหมด 1 ชุด

อุปกรณ์ผสม + แอลกอฮอล์ + หัวเชื้อน้ำหอม + ขวดน้ำหอม = รวมจำนวนยอดเงิน สุทธิ 2627 บาท       

 (เกินมา 4 บาท ให้เป็นผลประโยชน์ของลูกค้า) ส่วนลด 5 %  - บาท       

จำนวนยอดเงิน สุทธิ ที่ต้องชำระทั้งหมด 2627 บาท      

ขอบคุณ ทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และให้การสนับสนุน สินค้า ของเรามาโดยตลอด
Zateer

นาย สถาพร ไชยสิทธิ์